SOLROSKÄRNOR & QUINOA

SOLROSKÄRNOR & QUINOA

Vårt glutenfria fröknäcke med solroskärnor ochquinoa är fulla av gode näringsämnen och är en antioxidantbomb.